Kde hrajeme

KAR + koncert, RAkousko, Vídeň, Schubert Theatre (www.schuberttheater.at/puppen-sterben-besser-festival/)
KAR palác Akropolis 20:00 Prague
RAT palác Akropolis 20:00 Prague
KAR + koncert, Chorvatsko, Rijeka
RAT palác Akropolis - Praha 20:00
KAR Palác Akropolis Praha